• 03/01/2022

Samentuinen in de oude pastorie /// Co-jardinage dans l'ancien presbytère | Kortemark

(NL) SAMENTUINEN IN DE OUDE PASTORIE

Tijdens een publieksevenement in Kortemark groeide bij enkele inwoners de idee om een samentuin in te richten in de tuinen van de oude pastorie. De gemeente Kortemark voegde meteen de daad bij het woord.

In samenspraak met de inwoners en enkele vrijwilligers groeide dit idee snel uit tot concrete acties op het terrein. Diverse inspraakmomenten en overleg met vrijwilligers verder wordt er volop gewerkt in de samentuin. Fruitbomen snoeien en enten, kruiden planten, composteren, …. Bedoeling is dat de tuin open is voor het publiek en een ruimte biedt om te verpozen, te genieten van de natuur, om te plukken voor eigen gebruik en om bij te leren over (ecologisch) tuinieren en eetbare tuinen.


(FR) CO-JARDINAGE DANS L'ANCIEN PRESBYTÈRE

Lors d'une manifestation publique à Kortemark, quelques habitants ont eu l'idée de créer un jardin collectif dans les jardins de l'ancien presbytère. La commune de Kortemark a immédiatement joint le geste à la parole.

De concert entre habitants et bénévoles, cette idée s'est rapidement transformée en actions concrètes sur le terrain. Suite à plusieurs sessions participatives et réunions de concertation, les travaux dans le jardin collectif vont maintenant bon train : taille et greffe d'arbres fruitiers, plantation d'herbes aromatiques, compostage, ... L'objectif est que le jardin soit ouvert au public et offre un espace pour se détendre, profiter de la nature, cueillir des produits pour un usage personnel, améliorer ses connaissances sur le jardinage (écologique) et les jardins comestibles.


Meer info /// Plus d'informations:

Inwoners lanceren het project ‘De Oude Pastorietuin’ in Kortemark /// Des habitants lancent le projet "Le jardin de l'ancien presbytère" à Kortemark

Inwoners van Kortemark hebben het idee van een samentuin op de site van de Oude Pastorie gelanceerd bij het gemeentebestuur van Kortemark. Het gemeentebestuur was meteen enthousiast. /// Les habitants de Kortemark ont lancé l'idée d'un jardin commun sur le site de l'ancien presbytère avec le conseil municipal de Kortemark. Le conseil municipal a été immédiatement enthousiaste.

Samen tuinieren in ‘De Oude Pastorietuin’ in Kortemark /// Jardiner ensemble dans "Le jardin de l'ancien presbytère" à Kortemark

Onder andere door de steun van PARTONS 2.0 en het gemeentebestuur van Kortemark kunnen inwoners samen tuinieren. De samentuin is elke dag open en je kunt er van genieten zoals van een openbaar park. /// Grâce au soutien de PARTONS 2.0 et de la municipalité de Kortemark, les habitants peuvent prendre plaisir à jardiner ensemble. Le jardin commun est ouvert tous les jours et vous pouvez en profiter comme d'un parc public.

Inwoners en gemeentebestuur van Kortemark slaan de handen in elkaar /// Les habitants de Kortemark et la municipalité unissent leurs forces

Door de begeleiding en ondersteuning van PARTONS 2.0 kregen de inwoners van Kortemark en het gemeentebestuur een zetje in de rug om de handen in elkaar te slaan. /// Grâce aux conseils et au soutien de PARTONS 2.0, les habitants de Kortemark et les autorités locales ont pu unir leurs forces.

Voedsel komt niet vanzelf in de supermarkt /// Les aliments n'arrivent pas automatiquement au supermarché

Om samen te leren tuinieren in de De Oude Pastorietuin hebben de inwoners van Kortemark via PARTONS 2.0 de organisatie VELT ingeschakeld. /// Afin d'apprendre à jardiner ensemble dans le jardin de l'ancien presbytère, les habitants de Kortemark ont fait appel à l'organisation VELT via PARTONS 2.0.


Texte /Tekst: © PWVL