• 04/01/2022

Voedsel komt niet vanzelf in de supermarkt /// Les aliments n'arrivent pas automatiquement au supermarché | Kortemark

(NL) VOEDSEL KOMT NIET VANZELF IN DE SUPERMARKT

Inwoners van Kortemark hebben het idee van een samentuin op de site van de Oude Pastorie gelanceerd bij het gemeentebestuur van Kortemark. Het gemeentebestuur was meteen enthousiast.

De Oude Pastorietuin is een samentuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. Het zijn de inwoners die het idee hebben gelanceerd en het zijn zij die de samentuin zullen onderhouden. Het gemeentebestuur van Kortemark ondersteunt actief dit project. Daarnaast werd het project actief ondersteunt door PARTONS 2.0 waardoor de inwoners materiaal hebben kunnen aankopen en expertise kunnen inschakelen.


(FR) LES ALIMENTS N'ARRIVENT PAS AUTOMATIQUEMENT AU SUPERMARCHÉ

Les habitants de Kortemark ont lancé l'idée d'un jardin commun sur le site de l'ancien presbytère avec le conseil municipal de Kortemark. Le conseil municipal a été immédiatement enthousiaste.

Le jardin de l'ancien presbytère est un jardin commun où les gens font du jardinage écologique ensemble. Ce sont les habitants qui ont lancé l'idée et ce sont eux qui vont entretenir le jardin commun. Le conseil municipal de Kortemark soutient activement ce projet. En outre, le projet a été activement soutenu par PARTONS 2.0, qui a permis aux habitants d'acheter du matériel et de faire appel à des experts.


Meer info /// Plus d'informations:

Samentuinen in de oude pastorie /// Co-jardinage dans l'ancien presbytère | Kortemark

Tijdens een publieksevenement in Kortemark groeide bij enkele inwoners de idee om een samentuin in te richten in de tuinen van de oude pastorie. De gemeente Kortemark voegde meteen de daad bij het woord. /// Lors d'une manifestation publique à Kortemark, quelques habitants ont eu l'idée de créer un jardin collectif dans les jardins de l'ancien presbytère. La commune de Kortemark a immédiatement joint le geste à la parole.


Texte /Tekst: © PWVL