• 04/01/2022

Vrijwilligers aan zet in de Oude Pastorietuin van Kortemark /// Mettre les volontaires au travail dans le jardin de l'ancien presbytère de Kortemark

(NL) VRIJWILLIGERSAAN ZET IN DE OUDE PASTORIETUIN VAN KORTEMARK

PARTONS 2.0 heeft de burgers en het gemeentebestuur van Kortemark samengebracht om een idee uit te werken. Samen hebben ze een samentuin gerealiseerd in de Oude Pastorietuin.

De samentuin brengt verschillende doelgroepen – vrijwilligers, leerlingen, imkers, mensen met een beperking en kunstenaars – samen om te werken aan een gemeenschappelijk doel: het onderhouden van de kruiden- en moestuin en de boomgaard. Het zijn zij die aan het stuur zitten van het project. De gemeente speelt enkel een ondersteunende rol. Het project versterkt de sociale cohesie in Kortemark.


(FR) METTRE LES VOLONTAIRES AU TRAVAIL DANS LE JARDIN DE L'ANCIEN PRESBYTÈRE DE KORTEMARK

PARTONS 2.0 a réuni les citoyens et le conseil municipal de Kortemark pour élaborer une idée. Ensemble, ils ont réalisé un jardin communautaire dans le jardin de l'ancien presbytère.

Le jardin communautaire réunit différents groupes cibles - bénévoles, élèves, apiculteurs, personnes handicapées et artistes - autour d'un objectif commun : l'entretien du jardin de plantes aromatiques et potagères et du verger. Ce sont eux qui sont à la tête du projet. La municipalité ne joue qu'un rôle de soutien. Le projet renforce la cohésion sociale à Kortemark.


Meer info /// Plus d'informations:

Samentuinen in de oude pastorie /// Co-jardinage dans l'ancien presbytère | Kortemark

Tijdens een publieksevenement in Kortemark groeide bij enkele inwoners de idee om een samentuin in te richten in de tuinen van de oude pastorie. De gemeente Kortemark voegde meteen de daad bij het woord. /// Lors d'une manifestation publique à Kortemark, quelques habitants ont eu l'idée de créer un jardin collectif dans les jardins de l'ancien presbytère. La commune de Kortemark a immédiatement joint le geste à la parole.


Inwoners lanceren het project ‘De Oude Pastorietuin’ in Kortemark /// Des habitants lancent le projet "Le jardin de l'ancien presbytère" à Kortemark

Inwoners van Kortemark hebben het idee van een samentuin op de site van de Oude Pastorie gelanceerd bij het gemeentebestuur van Kortemark. Het gemeentebestuur was meteen enthousiast. /// Les habitants de Kortemark ont lancé l'idée d'un jardin commun sur le site de l'ancien presbytère avec le conseil municipal de Kortemark. Le conseil municipal a été immédiatement enthousiaste.

Samen tuinieren in ‘De Oude Pastorietuin’ in Kortemark /// Jardiner ensemble dans "Le jardin de l'ancien presbytère" à Kortemark

Onder andere door de steun van PARTONS 2.0 en het gemeentebestuur van Kortemark kunnen inwoners samen tuinieren. De samentuin is elke dag open en je kunt er van genieten zoals van een openbaar park. /// Grâce au soutien de PARTONS 2.0 et de la municipalité de Kortemark, les habitants peuvent prendre plaisir à jardiner ensemble. Le jardin commun est ouvert tous les jours et vous pouvez en profiter comme d'un parc public.

Inwoners en gemeentebestuur van Kortemark slaan de handen in elkaar /// Les habitants de Kortemark et la municipalité unissent leurs forces

Door de begeleiding en ondersteuning van PARTONS 2.0 kregen de inwoners van Kortemark en het gemeentebestuur een zetje in de rug om de handen in elkaar te slaan. /// Grâce aux conseils et au soutien de PARTONS 2.0, les habitants de Kortemark et les autorités locales ont pu unir leurs forces.

Voedsel komt niet vanzelf in de supermarkt /// Les aliments n'arrivent pas automatiquement au supermarché

Om samen te leren tuinieren in de De Oude Pastorietuin hebben de inwoners van Kortemark via PARTONS 2.0 de organisatie VELT ingeschakeld. /// Afin d'apprendre à jardiner ensemble dans le jardin de l'ancien presbytère, les habitants de Kortemark ont fait appel à l'organisation VELT via PARTONS 2.0.


Texte /Tekst: © PWVL